Selamat maju jaya

Selamat maju jaya

Mutiara Kata

Jika kamu mendapat kesusahan, ingatlah menyimpan kesabaran.

Kata-kata Indah

Jika kita berbuat baik, kebaikan pula yang akan kita terima kelak.
 

BAB 1 STRUKTUR DAN SISTEM PENTADBIRAN NEGARA

Friday, August 13, 2010

Bab ini akan merangkumi proses pembentukan sistem dan struktur pentadbiran negara yang menjadi tunjang kepada pemerintahan negara. Selain itu, memperlihatkan komponen-komponen utama dalam sistem pentadbiran Malaysia dan melihat peranan setiap badan dalam menjalankan pentadbiran negara. Bab ini juga akan menjelaskan tentang konsep pengasingan kuasa.PENGENALAN

Sistem pentadbiran kerajaan Malaysia telah terbentuk sejak zaman prasejarah. Pada masa kini, segala aspek pemerintahan dan pentadbiran negara ditentukan oleh masyarakat Melayu tanpa adanya pengaruh daripada luar. Struktur pentadbiran yang jelas dapat dilihat pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Kuasa pemerintahan pada masa ini dipegang oleh sultan yang mendapat khidmat nasihat dan bantuan daripada Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Setelah kedatangan British, khususnya pada abad ke-19, berlaku perubahan yang amat ketara dalam sistem politik dan pentadbiran negara. Ini berlaku apabila British campur tangan dalam hal-ehwal pentadbiran negara.

Menurut Montesqiue, dalam sesebuah negara, corak pemerintahan perlu diasingkan, iaitu pembahagian kuasa perlu dilakukan untuk mengelakkan berlakunya dominasi kuasa oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks negara Malaysia pada hari ini, konsep pengasingan kuasa ini dapat dilihat dalam tiga bentuk pemerintahan utama iaitu:

1. Badan Eksekutif (Pentadbiran) 2. Badan Legislatif (Perundangan) 3. Badan Judisiari (Kehakiman)


Sumber : Teks Pengajian Tinggi Fajar Bakti. Pengajian Malaysia (2004)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails